Αρ. Απόφασης 104/2017 – Επανεξέταση αιτήματος Μίχου Αθανασίας σχετικά με την εκμίσθωση Αγροτεμαχίου στην ΤΚ Ερμακιάς

Accessibility
Κλείσιμο