Αρ. Απόφασης 10/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 1.240.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.7323.0063 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κεντρικών οδών Τ.Δ. Αγίου Χριστοφορου – Σπηλιάς Β ’Φάση» ΕΑΠ, κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου

Αρ. Απόφασης 201/2016 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Ανάπλαση κεντρικών οδών τ.δ Αγίου Χρυσοφόρου –Σπηλιάς β’ φάση» , προϋπολογισμού 1.240.000 ευρω αριθμ μελ 9/2016. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
March 30, 2017
Αρ. Απόφασης 11/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 233.958,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.7331.0106 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αναρραχης της Δ.Ε.Μουρικιου ( 1ο Εξαθεσιο ολοημερο)»αριθμ μελ 4/2015, κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου.
March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 10/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 1.240.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.7323.0063 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κεντρικών οδών Τ.Δ. Αγίου Χριστοφορου – Σπηλιάς Β ’Φάση» ΕΑΠ, κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου

Accessibility
Κλείσιμο