Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 99/2017 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Αντικατάσταση ειδών υγιεινής με είδη υγιεινής ΑΜΕΑ σε δύο WC του κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας», αρ. μελέτης 7/2017 προϋπολογισμού 6.049,35 ευρώ με το Φ.Π.Α, ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 96/2017 – Λήψη απόφασης σχετικά με την ένσταση και την προσφυγή (σύμφωνα με το αρ 4 του Ν3886/2010) της εταιρίας ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε. κατά της υπ’αριθμ 55/2017 ΑΟΕ
May 30, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 114/2017 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις Ε.Α.Π. για μελέτες Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας.
June 1, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 99/2017 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου: «Αντικατάσταση ειδών υγιεινής με είδη υγιεινής ΑΜΕΑ σε δύο WC του κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδας», αρ. μελέτης 7/2017 προϋπολογισμού 6.049,35 ευρώ με το Φ.Π.Α, ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 99/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο