Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 98/2021 – Έγκριση ή μη της 60/2021 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΕ με θέμα: « Τροποποίηση της υπ’αριθμ 388/2016 ΑΔΣ, περί καθορισμού τιμολογίων Ύδρευσης – Αποχέτευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Αγ. Παρασκευής, Βερμίου, Μουρικίου & Κοινότητας Βλάστης στις οποίες επεκτάθηκαν τα διοικητικά όρια της ΔΕΥΑ ( φεκ 103/20-1-2015 τ.Β)»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 97/2021 – Τροποποίηση της 77/2021 ΑΟΕ ως προς την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.
June 4, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 99/2021 – Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Εορδαίας για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους- Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
June 4, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 98/2021 – Έγκριση ή μη της 60/2021 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΕ με θέμα: « Τροποποίηση της υπ’αριθμ 388/2016 ΑΔΣ, περί καθορισμού τιμολογίων Ύδρευσης – Αποχέτευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Αγ. Παρασκευής, Βερμίου, Μουρικίου & Κοινότητας Βλάστης στις οποίες επεκτάθηκαν τα διοικητικά όρια της ΔΕΥΑ ( φεκ 103/20-1-2015 τ.Β)»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 98/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο