Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 96/2018 – Ακύρωση της υπ’αριθμ 222/2017 ΑΟΕ (σκέλος 2) και της 27/2018 (σκελος 2)ΑΟΕ, συγκρότηση εκ νέου Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ 541.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 157/2018 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.
July 12, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 97/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 37,20 ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.
July 23, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 96/2018 – Ακύρωση της υπ’αριθμ 222/2017 ΑΟΕ (σκέλος 2) και της 27/2018 (σκελος 2)ΑΟΕ, συγκρότηση εκ νέου Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ 541.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 96/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο