Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 95/2021 – Εξέταση της ένστασης της εταιρείας Κ.& Ο. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ Ο.Ε. κατά της υπ’αριθμ 86-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Εορδαίας, για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας: «Εξοπλισμός κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δ. Εορδαίας» .

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 94/2021 – Αποδοχή της δωρεάς σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης από την εταιρεία με την επωνυμία «SOLERGON ΑΕ», στo Τοπικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΜΕΙΣ»
June 4, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 96/2021 – Έγκριση ή μη της 12ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού»
June 4, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 95/2021 – Εξέταση της ένστασης της εταιρείας Κ.& Ο. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ Ο.Ε. κατά της υπ’αριθμ 86-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Εορδαίας, για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας: «Εξοπλισμός κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δ. Εορδαίας» .

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 95/2021  – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο