Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 94/2019 – Έγκριση ή μη υπηρεσιών διαδικτύου, στο πλαίσιο του προγράμματος WiFi4EU στην πόλη της Πτολεμαίδας, εξειδίκευση της πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2019.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 93/2019 – Εξέταση του αιτήματος της κ. Στυλιανής Σχοινα.
November 27, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 95/2019 – Eγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Κληροδοτήματος Δημητρίου Γ.Τσίρου
November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 94/2019 – Έγκριση ή μη υπηρεσιών διαδικτύου, στο πλαίσιο του προγράμματος WiFi4EU στην πόλη της Πτολεμαίδας, εξειδίκευση της πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2019.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 94/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο