Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 93/2021 – Έγκριση προσλήψεων εργατών καθαριότητας συνοδών απορριμματοφόρου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του τμήματος καθαριότητας & ανακύκλωσης, λόγω covid 19.

Accessibility
Κλείσιμο