Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 93/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης της φανερής- προφορικής-πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των υπ΄αρίθμ 8 & 9 καταστημάτων του Εμπορικού Πολύκεντρου Πτολεμαΐδας, 63,84 τ.μ & 57,46 τ.μ αντίστοιχα, λήψη σχετικής απόφασης.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 92/2018 – Λήψη απόφασης σχετικής με την υλοτομία στην Τ.Κ Αναρράχης έτους 2018.
July 2, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 94/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ αρίθμ. 4 καταστήματος του ΟΕΚ Πενταβρύσου 67,34 τ.μ, λήψη σχετικής απόφασης.
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 93/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης της φανερής- προφορικής-πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των υπ΄αρίθμ 8 & 9 καταστημάτων του Εμπορικού Πολύκεντρου Πτολεμαΐδας, 63,84 τ.μ & 57,46 τ.μ αντίστοιχα, λήψη σχετικής απόφασης.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 93/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο