Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 92/2021 – Έγκριση ή μη του Πρακτικού 1/09-03-2021 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος Κυκλικής Διαχείρισης Αστικών Υγρών Αποβλήτων στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 91/2021 – Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.
June 4, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 93/2021 – Έγκριση προσλήψεων εργατών καθαριότητας συνοδών απορριμματοφόρου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του τμήματος καθαριότητας & ανακύκλωσης, λόγω covid 19.
June 4, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 92/2021 – Έγκριση ή μη του Πρακτικού 1/09-03-2021 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος Κυκλικής Διαχείρισης Αστικών Υγρών Αποβλήτων στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 92/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο