Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 91/2017 – Εγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Κατασκευή ποτιστρων στην Τ.Κ.Ερμακιας», προϋπολογισμού 10.800,00 ευρώ ( ΣΑΤΑ), αριθμ μελ 18/2016.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 90/2017 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: « Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» αρ μελ 26/2016, προϋπολογισμού 177.200,00 από πιστώσεις 2014 ΣΑΕΠ 541.
June 6, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 92/2017 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 280,70 από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.
June 6, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 91/2017 – Εγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Κατασκευή ποτιστρων στην Τ.Κ.Ερμακιας», προϋπολογισμού 10.800,00 ευρώ ( ΣΑΤΑ), αριθμ μελ 18/2016.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 91/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο