Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 90/2020 – Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Accessibility
Κλείσιμο