Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 88/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση αμφιθεάτρου Τ.Κ. Μεσοβουνου», αρ μελ 16/2016, προϋπολογισμού 18.400,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 86/2017 – Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Περδικκα», αρ μελ 13/2016, προϋπολογισμού 18.130,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
July 10, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 98/2017 – Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Καρυοχωρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», αρ μελ 10/2017, προϋπολογισμού 347.000,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 88/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση αμφιθεάτρου Τ.Κ. Μεσοβουνου», αρ μελ 16/2016, προϋπολογισμού 18.400,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 88/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο