Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 87/2019 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου ,για διόρθωση λανθασμένης έγγραφης στο Κτηματολόγιο.

Accessibility
Κλείσιμο