Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 87/2018 – Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2018 για την αντιμετώπιση των δαπανών των εργασιών καθαρισμού ακινήτων του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο