Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 87/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κομνηνών Δ.Ε.Βερμιου Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 6/2014, προϋπολογισμού 89.000,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 67/2017 – Λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση του διαμερίσματος Γ2 (3ου ορόφου) του Κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου
November 20, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 143/2017 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του ήμου Εορδαίας», αρ μελ 20/2017, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ, συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 87/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κομνηνών Δ.Ε.Βερμιου Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 6/2014, προϋπολογισμού 89.000,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 87/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο