Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 86/2020 – Αποδοχή πίστωσης – τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, για δαπάνες αντιμετώπισης της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αποφυγή και διάδοση του κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 85/2020 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
September 28, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 87/2020 – Έγκριση της 21/2020 ΑΔΣ Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής « Απολογισμός οικονομικού έτους 2019».
November 10, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 86/2020 – Αποδοχή πίστωσης – τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, για δαπάνες αντιμετώπισης της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αποφυγή και διάδοση του κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 86/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο