Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 82/2019 – Εξέταση αιτήματος δημότη, περί αποκατάστασης ζημιών του οχήματός του , δια εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Accessibility
Κλείσιμο