Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 82/2018 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 86,00 ευρώ από τον ΚΑ 00.6422.0000 από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2018, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών δαπανών υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο