Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 8/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας της φανερής , προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου 60τμ και περιβάλλοντα χώρου 200 τμ , που βρίσκεται στο Πάρκο Μελανοφρύδη του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 7/2021 – Έγκριση της υπ’αριθμ 49/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την επωνυμία ΚΕΔΕ ΝΠIΔ, με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ε. έτους 2021».
March 5, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 9/2021 – Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
March 5, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 8/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας της φανερής , προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου 60τμ και περιβάλλοντα χώρου 200 τμ , που βρίσκεται στο Πάρκο Μελανοφρύδη του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 8/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο