Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 81/2019 – Εξέταση αιτήματος δημότη, περί αποκατάστασης ζημιών του οχήματός του , δια εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Accessibility
Κλείσιμο