Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 78/2019 – Συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας και εκλογή Αντιπροέδρου, για την χρονική περίοδο από 1-9-2019 μέχρι 6-11-2021.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 77/2019 – Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Εορδαίας.
October 14, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 79/2019 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2019.
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 78/2019 – Συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας και εκλογή Αντιπροέδρου, για την χρονική περίοδο από 1-9-2019 μέχρι 6-11-2021.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 78/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο