Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 76/2019 – Προέλεγχος Απολογισμού – Ισολογισμού με αποτελέσματα χρήσεως οικονομικών ετών 2017 & 2018 Δήμου Εορδαίας και σύνταξη σχετικής Έκθεσης.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 75/2019 -Λήψη απόφασης σχετικής με την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2019 στην Πτολεμαΐδα.
October 14, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 77/2019 – Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Εορδαίας.
October 14, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 76/2019 – Προέλεγχος Απολογισμού – Ισολογισμού με αποτελέσματα χρήσεως οικονομικών ετών 2017 & 2018 Δήμου Εορδαίας και σύνταξη σχετικής Έκθεσης.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 76/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο