Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 74/2020 – Έγκριση της 9/2020 ΑΔΣ “2η Αναμόρφωση Π/Υ οικονομικού έτους 2020” του ΚΟΙΠΠΑΠ Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο