Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 73/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 72/2021 – Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤ05 με τίτλο πρόσκλησης: « Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» , στον Άξονα Προτεραιότητας : « Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο πρότασης του Δήμου : « Αγροτική Οδοποιία Δήμου Εορδαίας»
June 4, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 74/2021 – Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού και στα Ν.Π.Ι.Δ αυτών.
June 4, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 73/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 73/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο