Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 68/2020 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», συνολικης δαπάνης:30.823,45 Ευρώ (με ΦΠΑ) , Αρ. Μελ.: 21/2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 67/2020 – Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»
September 25, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 69/2020 – Ακύρωση εν μέρει της 54/2020 ΑΟΕ
September 25, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 68/2020 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», συνολικης δαπάνης:30.823,45 Ευρώ (με ΦΠΑ) , Αρ. Μελ.: 21/2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 68/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο