Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 67/2017 – Λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση του διαμερίσματος Γ2 (3ου ορόφου) του Κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 199/2017 – Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Κατασκευή τοιχιου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου (παιδικός σταθμός και κοιμητήρια)», αρ μελ 23/2017, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ ΣΑΤΑ.
November 2, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 87/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κομνηνών Δ.Ε.Βερμιου Δήμου Εορδαίας», αρ μελ 6/2014, προϋπολογισμού 89.000,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 67/2017 – Λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση του διαμερίσματος Γ2 (3ου ορόφου) του Κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 67/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο