Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 65/2021 – Έγκριση ή μη του σχεδίου πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2022-2025, για το Δήμο Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 64/2021 – Αποδοχή δωρεάς από το S/M Μασουτης – τρόπος διάθεσης των προϊόντων.
June 3, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 66/2021 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
June 3, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 65/2021 – Έγκριση ή μη του σχεδίου πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2022-2025, για το Δήμο Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 65/2021 –  Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο