Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 62/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια: «Φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ», αριθμ μελ. 3/2018 προϋπολογισμός 34.596 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 61/2018 – Καθορισμός των όρων φανερής – μειοδοτικής – προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Εορδαίας.
June 29, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 63/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας έτους 2018», αριθμ μελ 1/2018 προϋπολογισμός 45.243,88 ευρώ, έγκριση και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
July 2, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 62/2018 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια: «Φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ», αριθμ μελ. 3/2018 προϋπολογισμός 34.596 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 62/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο