Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 59/2021 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» , αριθμ. μελ. 1/2021, συνολικού προϋπολογισμού 74.399,75 ευρώ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 58/2021 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Συντήρηση – επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας & προμήθεια ανταλλακτικών για ένα έτος» , αριθμ. μελ. 10/2021, συνολικού προϋπολογισμού 511.500,00 ευρώ.
June 1, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 61/2021 – Εξειδίκευση πιστώσεων για δαπάνες εορτασμού 25ης Μαρτίου.
June 3, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 59/2021 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» , αριθμ. μελ. 1/2021, συνολικού προϋπολογισμού 74.399,75 ευρώ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 59/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο