Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 59/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης πέντε (5) ημερών από 14-9-2019 μέχρι και 18-9-2019 για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών- κ.λ.π. και της δημοπρασίας εκμίσθωσης του χώρου του Λουνα- Παρκ κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2019 στην Πτολεμαΐδα.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 58/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4) ημερών από 3-8-2019 μέχρι και 6-8-2019 για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών-λούνα παρκ κ.λ.π. κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2019 της τοπικής εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ. ΄Αρδασσας.
August 6, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 60/2019 – ΄Εγκριση ισολογισμού-απολογισμού οικ.έτους 2018 του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ.Τσίρου.
August 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 59/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης πέντε (5) ημερών από 14-9-2019 μέχρι και 18-9-2019 για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών- κ.λ.π. και της δημοπρασίας εκμίσθωσης του χώρου του Λουνα- Παρκ κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2019 στην Πτολεμαΐδα.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 59/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο