Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 54/2021 – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: « Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας»

Accessibility
Κλείσιμο