Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 5/2020 – Έγκριση της υπ’αριθμ 61/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την επωνυμία ΚΕΔΕ ΝΠIΔ, με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ε. έτους 2020».

Accessibility
Κλείσιμο