Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 51/2021 – Έγκριση ή μη 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο : « Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικού σταθμού Νοσοκομείου».

Accessibility
Κλείσιμο