Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 46/2021 – Διαγραφή οφειλής και επανεγγραφής σε άλλο οφειλέτη, κατ’ εφαρμογή της παρ.1δ του άρθρου 174 του Ν.3463/06

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 45/2021- Διαγραφή οφειλών σε ΧΚ 1604/2020 και ΧΚ 1628/2021
June 1, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 47/2021- Σύσταση υπολόγων παγίας προκαταβολής οικ. έτους 2021
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 46/2021 – Διαγραφή οφειλής και επανεγγραφής σε άλλο οφειλέτη, κατ’ εφαρμογή της παρ.1δ του άρθρου 174 του Ν.3463/06

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 46/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο