Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 43/2021 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοβουνου Δήμου Εορδαίας».

Accessibility
Κλείσιμο