Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 42/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: « Ανακατασκευή στέγης στο γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαίδας»

Accessibility
Κλείσιμο