Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 41/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: « Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας».

Accessibility
Κλείσιμο