Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 40/2021 – Αποδοχή όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: « Προμήθεια δύο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Εορδαίας».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 39/2021 – Αποδοχή απόφασης Ο.Ε. Π.Δ.Μ. ,περί έγκρισης ένταξης νέων έργων του Δήμου Εορδαίας στο 4ο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ( ΕΑΠ) Δυτ. Μακεδονίας.
June 1, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 41/2021 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: « Συντήρηση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας».
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 40/2021 – Αποδοχή όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: « Προμήθεια δύο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Εορδαίας».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 40/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο