Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 39/2021 – Αποδοχή απόφασης Ο.Ε. Π.Δ.Μ. ,περί έγκρισης ένταξης νέων έργων του Δήμου Εορδαίας στο 4ο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ( ΕΑΠ) Δυτ. Μακεδονίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 38/2021 – Αποδοχή της με αρ 201/.6/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου : Ένταξη προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 « Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ)», του χρηματοδοτικού προγράμματος « Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020», με την οποία εντάχτηκε ο Δημος Εορδαίας ως προσωρινός δικαιούχος με το ποσό των 49.600,00 ευρώ.
June 1, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 40/2021 – Αποδοχή όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: « Προμήθεια δύο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Εορδαίας».
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 39/2021 – Αποδοχή απόφασης Ο.Ε. Π.Δ.Μ. ,περί έγκρισης ένταξης νέων έργων του Δήμου Εορδαίας στο 4ο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ( ΕΑΠ) Δυτ. Μακεδονίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 39/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο