Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 38/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 58,00, ευρώ από τον ΚΑE 00.6422.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο