Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 36/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 35/2021 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση κατά την εκδίκαση της από 14-3-2019 και με αρ κατ 1034/26-3-2019 αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Εορδαίας κατά του Ελληνικού Δημοσίου, στην δικάσιμο αυτής, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
June 1, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 37/2021 – α) Αποδοχή της πράξης ένταξης του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Χ και της 1ης , 2ης,3ης και 4ης : «Κατασκευή, επισκευή, συντήρησης και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Πτολεμαΐδας» με τίτλο πράξης: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 36/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου»

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 36/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο