Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 359/2021 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Βλάστης».

Accessibility
Κλείσιμο