Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 35/2021 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση κατά την εκδίκαση της από 14-3-2019 και με αρ κατ 1034/26-3-2019 αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Εορδαίας κατά του Ελληνικού Δημοσίου, στην δικάσιμο αυτής, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Accessibility
Κλείσιμο