Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 34/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με τα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Εορδαίας και πλήγηκαν από τον COVID 19.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 33/2021 – Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε με θέμα : «Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος Κυκλικής Διαχείρισης Αστικών Υγρών Αποβλήτων στις Π.Ε Κοζάνης και Φλώρινας» και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής.
June 1, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 35/2021 – Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση κατά την εκδίκαση της από 14-3-2019 και με αρ κατ 1034/26-3-2019 αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Εορδαίας κατά του Ελληνικού Δημοσίου, στην δικάσιμο αυτής, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
June 1, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 34/2021 – Λήψη απόφασης σχετικά με τα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Εορδαίας και πλήγηκαν από τον COVID 19.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 34/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο