Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 336/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου : «Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας».

Accessibility
Κλείσιμο