Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 335/2021 – Κατάρτιση όρων διενέργειας φανερής – προφορικής – πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση 731,125 στρ αγροτεμαχίων στην Τ.Κ.Ερμακιάς.

Accessibility
Κλείσιμο