Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 330/2021 – Ακύρωση της 322/2021. Έγκριση ή μη, εκ νέου, της υπ’αριθμ. 53/2021 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ περί 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021.

Accessibility
Κλείσιμο