Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 324/2021 – Έγκριση ή μη της παράτασης ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη : “Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Αναρράχης του Δήμου Εορδαίας Ν. Κοζάνης”

Accessibility
Κλείσιμο