Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 309/2021 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου “Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας”

Accessibility
Κλείσιμο